!!!!! MPSC Online Study या ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे !!!!! सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासाकरिता उपयुक्त !!!!! 

Monday, November 25, 2013

New Arrivals.......

चालू घडामोडी २०१४
संपादक : रमाकांत कापसे 

चालु घडामोडी साठी उपयुक्त पुस्तक ……
पुस्तकाची वैशिष्टे :
१) मागील बारा महिन्यांचे लोकराज्य, योजना व कुरुक्षेत्र संक्षिप्त स्वरुपात ….
२) प्रमुख सर्व वर्तमान पत्रातील चालू घडामोडींचे संक्षिप्त विवरण ….
३) विद्यार्थांना उपयुक्त गुगल्यांचा (tricks ) समावेश….